Kurser

 Telefon 

+46 702 827 635

E-Mail

jesper@tradkronan.comKörkortskategorier

 

 

A- Grunder i säkerhetsföreskrifter, skötsel av såg, kaptekniker

 

B- Säker fällning och upparbetning av raka, friska träd

 

C- Precisionsfällning samt grunder i upparbetning av skadade träd


S - Skadade träd typ stormskador (Som "C" utan precisionsfällning)

 

(Se gärna mer på www.sakerskog.se, samt Arbetsmiljöverkets

hemsida.)

 

 KURSER ATT BOKA:

(Pga restriktioner iom Corona har jag inga planerade kurser)


Min/max antal deltagare per kurs: 4 resp 7st

(Vid färre än 4 anmälda förbehålls rätten att ställa in kursen)

 


Anmälan sker via mail: jesper@tradkronan.com 

Ange namn, tfn, fakturaadress samt vilken kurs du vill gå.


Jag utbildar och utfärdar motorsågskörkort i Säker Skog´s system.


På AB-nivå tar jag in max 7 deltagare per kurs, och på C-nivå max 5. Detta för att du som går kurs skall få så mycket tid med instruktör som möjligt. Ledordet under kurserna är KVALITÉT! (Inte kvantitét)


Grundutbildning (AB) innefattar 3 dagar  ledarledd utbildning (både teori och praktik), samt 1 dag med prov.


Vidareutbildningarna gällande precisionsfällning och arbete i stormskadad skog (S & C-nivån) sätter stora krav till egenstudier och FÄRDIGHETER före man kommer på kurs. Detta för att få ut så många praktiska moment som möjligt av kursen. All nödvändig litteratur skickas ut då kurs-avgiften är betald.


Stormskogsutbildning genomförs endast under reella förhållanden, alltså i riktig stormskadad skog (jag kör inte "simulerade övningar"). OBS! Detta är inte en kurs för dig som är nybörjare - Håller du inte en nivå som är över nybörjare, eller har ett risktagande uppträdande, riskerar du att bli avskild från kursen. (Du får ej heller tillbaka kursavgiften)


När du anmält dig till kurs kommer faktura inom 5 arbetsdagar. Vid avanmälan senast 7 dagar före kursstart återbetalas ej kursavgift.OBS!

Du skall ha egen olycksfallsförsäkring tecknad före du kommer på kurs.