Tjänster

 Telefon 

+46 702 827 635

E-Mail

jesper@tradkronan.com
Detta kan vi hjälpa till med;

TRÄDFÄLLNING

HUGGNING


Vi erbjuder trädfällning  i alla dess former. Antingen genom mark-fällning eller genom demontering. Vid demontering klättrar vi och fäller "uppifrån och ned" och vid behov så firas träd-delar till marken med hjälp av rep.


När vi pratar om huggning, så är det som regel skogsvård eller avverkning för tex tomter. En annan specialitét är upparbetning av stormskadad skog.


BORTFORSLING


Det vi fäller kan vi transportera bort.

Det görs som regel med hjälp av traktor och skogsvagn. Detta ekipage har breda hjul som bidrar till lågt marktryck och därmed minimala skador på tex gräsmattor. Med en kran som når långt blir det väldigt lite körning inne på en normal villatomt.
UTBILDNING


Jag utbildar dig för vedkapning, enkel trädfällning, avancerad trädfällning, arbete i stormskadad skog.


Och efter utbildningen så kan du få göra prov och få ett motorsågskörkort utfärdat, som bevis för att du kan grunderna i alla de olika svårighetsgraderna.


Jag utbildar och examinerar i SäkerSkog's system.